بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,038,582,620,304 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,324,347 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,324,347 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,369,671 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 312,417

صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/27

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها